De stichting "Wezen van Uganda" beoogt zoveel mogelijk kansarme weeskinderen in Mukono een schoolopleiding te geven. Na eten is scholing de belangrijkste factor om de armoede te doorbreken. Een slaapplaats wordt meestal wel gevonden bij een oom of tante, een oma of soms een andere dorpsgenoot. Door nu de mogelijkheid te scheppen om de meest kansarme kinderen naar school te laten gaan, bieden wij hen uitzicht op een betere toekomst. Hoewel de basisschool in Uganda gratis is, zijn er toch kosten waardoor deze kinderen niet naar school kunnen. Dit komt door het Engelse systeem dat dragen van een schooluniform is vereist. Door de kosten voor de uniformen, schoenen, lesmateriaal en dagelijkse maaltijden (deze worden op school verstrekt) voor deze kinderen te betalen, bieden we hen een betere toekomst. Het schoolhoofd zorgt ervoor, dat zelfs in de vakantieperiode dagelijks maaltijden worden verstrekt. Ook krijgen ze eten mee naar huis voor de avondmaaltijd, waarvan vaak de hele familie mee-eet.

Op 23 februari 2012 is de NGO "Mukono Child Support Initiative" (MCSI, www.mukonochildsupport.org) opgericht en onze organisatie heeft daarmee een officiele status gekregen. De huidige situatie is dat aan de Ugandese kant de activiteiten worden verzorgd door MCSI, die aan ons financieel rapporteert. MCSI is een NGO, een "Non Governmental Organisation" dwz geen overheidsinstelling. Van onze kant proberen wij mensen warm te krijgen met het doel zoveel mogelijk kinderen onderwijs te laten volgen. Om dit te kunnen realiseren zamelen wij geld in om dit alles te bekostigen. 

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit:
Theo Idink- voorzitter - algemene zaken, fondsenwerving & PR
Alle Jan van der Meulen - penningmeester
Marthanel van Bruggen - secretaresse

Onze stichting heeft per 5 mei 2010 de ANBI-status. ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u onder bepaalde omstandigheden belastingvoordeel kunt krijgen. Ons ANBI/RSIN nummer is 8224 40 362.

Het aantal gesponsorde kinderen stijgt gestaag. Momenteel sponsoren we 31 kinderen. Deze kinderen zitten op verschillende scholen. Hierin is MCSI een belangrijke schakel: zij coördineert de hulp naar de verschillende wezen en rapporteert ons over de besteding van het geld. Mr. Ssozi Abbey, zelf directeur van een secondary school, selecteert de kinderen in overleg met het dorpshoofd. Hij kent alle mensen en de desbetreffende schoolhoofden. Omdat een dergelijk project dan kans van slagen heeft wanneer er voldoende controle wordt uitgeoefend, worden alle kinderen en de scholen gecontroleerd door de secretaresse. Zij bezoekt alle kinderen en alle scholen twee maal per trimester en zorgt voor de schooluniformen en schoenen (Engels systeem), het benodigde schoolmateriaal en de betaling voor de voeding die op de scholen wordt verstrekt. Hierbij wordt steeds de methode gevolgd die op de desbetreffende school gebruikelijk is, zodat (onze) kinderen geen uitzondering vormen.

In eerste instantie is het noodzakelijk om de schoolkosten voor deze kinderen te betalen. Dit is naar onze mening niet de weg om alle kinderen naar school te krijgen. Dat kan alleen door de mensen in Uganda zelf voor de schoolgelden te laten zorgen. Om hierin te kunnen voorzien, hebben we in 2011 een proefproject “kippen farm” met 150 kippen opgezet om ervaring op te doen. Nu heeft de boerderij 1000 kippen en dat loopt goed. Om hen self-supporting te maken willen we naar een groter project met 3000 kippen. U begrijpt het al, daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Met de opbrengst van de eieren kunnen we op termijn 80 kinderen naar school sturen. We hebben een wachtlijst van meer dan 100 kinderen en kunnen slechts 4 a 5 kinderen per jaar aan het project toevoegen.

Tevens worden andere projecten uitgevoerd. Zo is er een experiment gedaan met passie vruchten dat goed uitpakt en zijn we bezig met een project om dorpspompen te realiseren. Dit project zal waarschijnlijk in 2020 van start gaan. De winst van dit project zal ook weer ten bate zijn van de MCSI.

Stichting "Wezen van Uganda"
De Eelinkes 16
7101 PX Winterswijk
tel: 06-51016309
Banknr: NL 33 ABNA 041.14.65.430
ANBI/RSIN: 8224 40 362
KvK: 0922 1800