Reis naar Uganda voor Wezen van Uganda om Mukono Child Support Inititatief te bezoeken.

21 januari tot 3 februari 2018

Verslag Martin van der Meulen

 

Op 21 januari vlogen Alle Jan en zijn zoon Martin van Dusseldorf naar Entebbe. In Entebbe werden zij opgehaald door Abbey en Godfrey. Helaas moest Marthanel voor dit jaar verstek laten gaan.

Doelen van het bezoek van dit jaar waren meervoudig. Aan de praktische kant moesten een aantal dingen op de farm worden aangepakt. Dit was onder andere het repareren van de waterpomp, het optimaliseren van de zonnepaneleninstallatie. Daarnaast werd de verlichting voorzien van benaderingsmelders en het drinkwater systeem voor de kippen werd verbeterd.

Aan de andere kant moest er veelvuldig overlegd worden. Dit varieerde van brainstormsessies over de toekomst van de boerderij, bestuursvergadering van MCSI, inclusief het bespreken van de huidige financiële situatie, tot het bediscussiëren van nieuwe ideeën voor projecten.

De nadruk in de eerste week lag met name op het klussen op de boerderij en de eerste discussies over de toekomst van de boerderij.

De klussen op de boerderij verliepen voorspoedig en konden in de eerste week worden afgerond. Helaas bleek de 12v naar 230 volt convertor kapot en die is mee terug gekomen. Gelukkig bleek het mogelijk om een aansluiting op de stroomkabel te realiseren, zodat de pomp het weer doet. Hierdoor zijn de kippen weer verzekerd van goede kwaliteit water uit onze eigen bron. Nadat de pomp was aangesloten bleek het ook noodzakelijk om de drinkwater installatie voor de kippen lekvrij te maken.

Uit de financiële verslagen bleek dat met name de Passievruchten een heel goed financieel resultaat opleverden. Ook de kippen doen het op zich prima, maar de kosten voor het kippenvoer zijn nog erg hoog. Op basis van deze bevindingen is besloten te gaan onderzoeken of de Passievruchten kunnen worden uitgebreid. Hiervoor is een grondverbeteringsprocedure nodig op een deel van de beschikbare grond. Daarnaast is het idee ontstaan het dierlijke eiwit in het kippenvoer wat op dit moment bestaat uit vismeel op termijn misschien te gaan vervangen door in eigen beheer te gaan produceren meelwormen. Hiervoor zal een proefproject worden opgestart, nadat in Nederland de haalbaarheid van dit idee getoetst is.

Zaterdag zijn we op een uitstapje geweest naar Jinja, de plaats van de bron van de Witte Nijl. De Nijl is de langste rivier ter wereld. Alhoewel dit niet onbetwist is. Daarnaast hebben we ook de watervallen bezocht. Tijdens deze tocht samen met Ebbay en Godfrey hebben we weer een aantal discussies gehad. Zo is besloten Mozes, een van de vrijwilligers die sinds enkele maanden op de boerderij woont, sinds hij door omstandigheden van school is gegaan, per 5 februari toe te voegen aan MCSI, zodat hij dit jaar zijn Secundary Certificate gaan behalen. Daarnaast hebben we besloten om een project uit te gaan werken om waterpompen te gaan realiseren in Uganda, ws in eerste instantie in het district Mukono. Naast dat we deze dag veel hebben gezien en enigszins hebben kunnen ontspannen is mij deze dag heel erg bijgebleven doordat de Ugandezen voor een groot gedeelte straatarm zijn, maar doordat zij leven van eigen grond, er niet ondervoed uitzien. Ook hebben zij altijd een lach, wat veel indruk op mij maakte. Schrijnend is het tekort aan goed water. Dit is van het grootste belang voor gezondheid en natuurlijk ook voor het verzorgen van de planten bij droogte.

Op zondag volgde de bestuursvergadering van MCSI, als agendapunten stond het MCSI voorop, dus er werd  gesproken over de financiële situatie van dit jaar. Vanuit Wezen van Uganda wordt dit komende jaar ongeveer de helft van de MCSI kinderen betaald door de sponsors. De andere helft wordt betaald vanuit een subsidie van ECO Uganda en de opbrengsten van de boerderij. De bedoeling is dat op termijn het MCSI zelf supporting wordt en niet meer afhankelijk is van giften vanuit Nederland. Voorlopig blijft de hulp echter nog hard nodig. Op dit moment gaan er 31 kinderen door MCSI gefinancierd naar school. Daar aan toegevoegd is Mozes, die geheel vanuit Nederland wordt ondersteund.

Alle Jan en Martin werkten op zondag het idee uit om waterpompen in Uganda te gaan realiseren. Het idee is om de boorinstallatie, een zogenaamde FloFlo, vanuit Nederland te gaan meenemen en voorfinancieren. De FloFlo is een in Nederland uitgevonden handmatig aangedreven boorinstallatie, gebaseerd op impuls percussie techniek. Er zijn al contacten gelegd om deze aan te schaffen. Bijdragen zijn van harte welkom, zoals altijd bij Wezen van Uganda komt gegarandeerd 100% van de bijdrage in Uganda terecht.

Het idee is dat de kosten voor het aanleggen van de waterpomp in  Uganda worden bijeen gebracht. Zo is het de bedoeling dat de gemeenschap waar de pomp wordt geplaatst, de eerste bijdrage doet door middel van een lage bijdrage per huishouden, maar door het grote aantal wordt dit toch een behoorlijk bedrag. Wellicht dat dit dan een aantal jaren kan worden gedaan. Daarnaast verwachten wij een bijdrage vanuit de overheid en vanuit sponsoring door de grote Ugandese bedrijven. Het streven is om in 2019 30 waterpompen te gaan realiseren. De winst van dit project gaat bijdragen aan MCSI.

De rest van de week stond in het kader van verdergaande besprekingen en bezoeken. Om het FloFlo project onder de aandacht te brengen werd gesproken met de District Vice Chairman of the  Mukono District, met de burgemeester van Mukono en vrijdag vlak voor we vertrokken met de Minister van Water en natuurlijk bronnen van Uganda. Allen waren enthousiast over het project en we hebben toezegging dat zij willen meewerken om het project te ondersteunen. Zo is toegezegd dat we de FloFlo zonder import belasting mogen importeren en dat we bij volgende bezoeken niet meer hoeven te betalen voor ons visum. Daarnaast werd ook contact gelegd met de Rotary Club. Abbey gaat zaterdag naar een meting, dan zijn wij alweer thuis.

Op donderdag werden wij uitgenodigd voor een bezoek aan Godfrey zijn huis, waar wij zijn family bezochten. Wij hebben zijn huis en boerderij bekeken. Daarna zijn we uitgenodigd om bij Abbey het diner te nuttigen. Hij had het gehele bestuur van MCSI uitgenodigd. Ook de secretaresse was aanwezig, met haar nieuwgeboren kindje.

Op vrijdag keerden wij huiswaarts, na een zeer vermoeiende en indrukwekkende reis. Ook is er een zeer tevreden gevoel. De reis was de moeite waard, de initiatieven die door Wezen van Uganda en dus door MCSI worden ondersteund zijn van belang en maken een verschil. Het is mooi te zien, dat MCSI in staat is om een gedeelte van de kinderen vanuit eigen middelen te financieren. De boerderij is een demonstratie boerderij voor de regio. We hopen dat de nieuwe projecten een succes worden, zodat MCSI steeds zelfstandiger en groter kan worden.

Hierbij willen wij alle sponsors bedanken voor het ondersteunen van de kinderen in de Mukono regio, die uw hulp hard nodig hebben. Afsluitend willen wij u erop wijzen dat 100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen. De reis en andere onkosten worden gefinancierd vanuit andere middelen.