Bezoek aan MCSI 2019

 

14 tot en met 25 januari 2019

 

Alle Jan en Martin van der Meulen

 

Op zondag 14 januari vertrokken mijn vader en ik wederom richting Uganda om MCSI te bezoeken. Vanuit Dusseldorf vlogen we via Dubai naar Entebbe. In Entebbe werden we door Abbey (coordinator van MCSI) en Godfrey (Farm manager) opgehaald. Het was een warm onthaal, waarna we de reis richting Mukono verder voortzetten.

 

Hoofddoel van deze reis is het optimaliseren van de Flo Flo machine. We hebben in het afgelopen jaar vanuit Zimbabwe deze machine laten komen, het is een nederlandse uitvinding. De FloFlo is een machine voor het slaan van een bron en is geheel aangedreven door menskracht, gebaseerd op Impuls percussie technologie (mooie woorden voor het vele malen laten vallen van een zware buis met daaraan hele scherpe stalen mensen). Het essentiele onderdeel is de Choppy (of Hammer), deze met heel hard stalen punten uitgeruste valbuis kan door de hardste steenlagen heen breken.

 

Eerst even wat meer over het project. Vorig jaar in het hotel schreven mijn vader en ik een projectvoorstel om putten te gaan slaan in afgelegen dorpen en deze regio. Het plan was simpelweg ontstaan doordat tijdens het reizen je continu mensen (vooral ook kinderen) met water jerrycans ziet lopen. Mijn vader wist een manier om hand aangedreven een bron te kunnen slaan. Simpelweg komt het erop neer dat we bedachten een machine aan te schaffen, de gemeenschap een deel van de bron te laten betalen en de rest door sponsors en overheid. Dit alles met als eerste doel natuurlijk het beschikbaar maken van vers water voor mens en dier, en met bijkomstig idee het maken van winst tbv de kinderen van MCSI.

Na een goede nachtrust in het ons bekende hotel waar wij wederom verblijven gaan we richting Kaluve, waar de eerste bron zal worden geslagen. Daar aangekomen beginnen we direct met het bekijken van de situatie. Zoals we al hadden gezien op het filmpje dat we voor vertrek via Whatsapp hadden ontvangen werkte de Floflo moeizaam. Toch was het gelukt op basis van doorzettingsvermogen een gat te maken van ongeveer 15 meter diep. Na het bekijken van de situatie werd ons duidelijk waarom de gevolgde procedure werd gevolgd. Na een aantal aanpassingen ging het boren veel beter, en konden we in de nieuwe situatie gaan beginnen met het optimaliseren van de boortechniek. Erg lastig was het boren op grootte diepte, doordat het touw erg veel rek heeft en erg zwaar is doordat het water opneemt. In de boorfase waarin we nu zitten wordt erg veel modder naar boven gehaald (dit is al de waterlaag), dus we zijn er bijna. We besluiten dat het tijd is een mantelbuis te gaan plaatsen, deze mantelbuis is nodig om ervoor te zorgen dat het gat niet instort en we kunnen met behulp van de Flappy (buis met onderin een klepje, die gevuld wordt door herhaald laten vallen onder in de put) de buis dan leeghalen en laten zakken in de modder tot de bodem. Daarna kan door de buis heen nog verder worden geboord wanneer dat nodig is. Voordat de buis kan worden geplaats moet eerste het gat nog worden vergroot mbv de Ring aan de Choppy.

 

En toen bleek dat we in Afrika zijn, de mantelbuis moet komen uit Kampala, wat slecht enkele tientallen kilometers verderop ligt, maar dit is niet zo makkelijk. De tweebaansweg staat dag en nacht een file, hierdoor duurt het enige dagen voordat de buizen aankomen op de locatie. Dan blijkt er een te weinig te zijn, zodat het proces nogmaals moet worden opgestart, dan komt een verkeerde buis en je raad het al, nogmaals. Dit is een van de uitdagingen van Afrika, wanneer we hier op een efficiënte manier bronnen willen slaan is planning en voorraad beheer een belangrijk punt.

 

Vorig jaar was er ook nog een ander project bedacht. De 1000 kippen op de boerderij eten ongeveer 25 kg vismeel per dag. Dierlijk eiwit is een essentieel onderdeel van hun voedsel, maar ook het duurste deel. Het idee is om dit vismeel te gaan vervangen door meelwormen. Komend jaar gaan we ervaring opdoen met het kweken van meelwormen. De meelworm is een larve van de meeltor en heeft een cyclus die de meeste mensen herkennen als die van een vlinder: ei, worm (larve), pop, kever. De wormen kunnen als eiwitbron aan de kippen worden gevoerd en bestaan voor ongeveer 20% uit eiwit. De wormen die we hadden meegebracht zijn ondertussen aan het poppen en de eerste kevers zijn net na onze terugkeer in Nederland geboren. Komend jaar gaan we ervaren of het mogelijk is de wormen kleinschalig te kunnen vermeerderen in het Ugandese klimaat. Vanuit deze ervaring kan dan worden besloten of het (gedeeltelijk) vervangen van het vismeel door meelwormen een haalbare kostenbesparing kan opleveren. Misschien niet erg voor de hand liggend, maar de meelworm is ook geschikt als eiwitbron voor menselijke consumptie.

 

Ook zijn we natuurlijk op de kippenboerderij geweest. De kippen leggen op dit moment ongeveer 500 eieren per dag. Dit is laag doordat de kippen in de rui zijn geweest. We hopen dat dit aantal richting de 700 zal gaan in de komende weken. De eieren hebben het afgelopen jaar veel geld opgeleverd en zijn de belangrijkste inkomstenbron voor MCSI. Daarnaast hebben ook de Passievruchten het goed gedaan. De bedoeling is dat MCSI in de toekomst zelf voldoende geld gaat verdienen om de kinderen geheel te kunnen financieren. Op dit moment wordt ongeveer 50% vanuit Nederland gefinancierd en de rest vanuit Uganda. Deze zomer zullen de kippen worden vervangen door nieuwe legkuikens. Hierdoor zal er komend jaar een periode van 6 maanden zijn waarin er geen inkomsten zijn, maar wel uitgaven.

 

Op de boerderij hebben we een aantal zaken aangepakt. Het bevloeingssysteem voor de passievruchten is aangepast en verbeterd en er is een automatisch tijdschakelsysteem voor het licht in de kippenstal geïnstalleerd. Grote wens op de boerderij is het maken van een omheining. Dit is met name van belang om diefstal te voorkomen. Het gaat dan om de passievruchten, maar bijvoorbeeld ook de waterpomp. We hebben besloten te onderzoeken of het mogelijk is om de betonpalen zelf te maken om kosten te besparen. Daarnaast staat het workershouse hoog op de wensenlijst. De werknemers van de boerderij slapen nu in een gedeelte van de kippenboerderij, maar dat is erg ongezond door het stof.

 

De gehele tijd dat we er waren is erg intensief samengewerkt met een aantal belangrijke mensen binnen MCSI. Hieronder volgt een overzicht:

Abbey Ssozi, Coordinator van MCSI. Onze spin in het web. Kent iedereen in Mukono en krijgt alles geregeld. Werkzaam als ambtenaar, voor ons van essentieel belang. Is ook degene die bepaald welke kinderen in het programma mogen instromen.

Godfrey, onze farmmanager en dierenarts. Verantwoordelijk voor de boerderij. De kippen, passievruchten, etc. Heeft ook het meelwormen project onder zijn hoede.

Edward, penningmeester van MCSI. Belangrijke positie. Er gaat relatief veel geld om, met name de boerderij. Ook gaat het FloFlo project groeien en in en uitkomsten genereren. Goed plannen, geld reserveren etc is cruciaal.

Gertrude, onze fondsenwerver voor het Floflo project. Zij is de persoon die de contacten heeft met de gemeenschap die de aanvraag doet voor een waterpomp, maar ook alle contacten heeft met mogelijke sponsors.

Eria en zijn team, de mannen die het uitvoerende werk doen met de FloFlo. Van het opzetten van de machine tot het plaatsen van de waterpomp. Bedoeling is dit jaar nog minimaal 10 waterpompen te realiseren. De foto is van de vergadering met Mr Eria. In de periode dat we er waren hebben we met alle bovenstaande personen apart gesproken. Tijdens deze gesprekken is ook uitgebreid gesproken over de schoolgaande kinderen in het programma. Het was goed om te ervaren dat iedereen vol goede moed aan het werk is en dat het programma voor de betrokkenen een verschil maakt.

 

Op de laatste avond voor vertrek hebben we in bovenstaande samenstelling de MCSI vergadering gehad. De begroting voor volgend jaar besproken. In deze begroting is natuurlijk aandacht voor de planning van de kinderen in het programma. Er zijn weer volop uitdagingen in het komende jaar.

 

 

Vervolgens weer de reis per auto naar Entebbe, gevolgd door een vermoeiende vliegreis naar Dusseldorf, waar Ton ons ophaalde van het vliegveld.

 

Afsluitend willen wij u namens de kinderen van Mukono Child Support bedanken voor uw bijdrage. Zoals u heeft kunnen lezen zijn er vele plannen en projecten. Veel van deze projecten kunnen uw steun gebruiken. Dat kan dmv een eenmalige bijdrage (het touw van de FloFlo is aan vervanging toe) of een regelmatige bijdrage. Alle giften aan Wezen van Uganda vallen onder de ANBI regeling en zijn daarom als gift aftrekbaar bij uw belastingopgave. 100% van uw gift wordt besteed aan het goede doel, kosten voor deze reis zijn niet betaald van uw gift.

 

Reis naar Uganda voor Wezen van Uganda om Mukono Child Support Inititatief te bezoeken.

21 januari tot 3 februari 2018

Verslag Martin van der Meulen

 

Op 21 januari vlogen Alle Jan en zijn zoon Martin van Dusseldorf naar Entebbe. In Entebbe werden zij opgehaald door Abbey en Godfrey. Helaas moest Marthanel voor dit jaar verstek laten gaan.

Doelen van het bezoek van dit jaar waren meervoudig. Aan de praktische kant moesten een aantal dingen op de farm worden aangepakt. Dit was onder andere het repareren van de waterpomp, het optimaliseren van de zonnepaneleninstallatie. Daarnaast werd de verlichting voorzien van benaderingsmelders en het drinkwater systeem voor de kippen werd verbeterd.

Aan de andere kant moest er veelvuldig overlegd worden. Dit varieerde van brainstormsessies over de toekomst van de boerderij, bestuursvergadering van MCSI, inclusief het bespreken van de huidige financiële situatie, tot het bediscussiëren van nieuwe ideeën voor projecten.

De nadruk in de eerste week lag met name op het klussen op de boerderij en de eerste discussies over de toekomst van de boerderij.

De klussen op de boerderij verliepen voorspoedig en konden in de eerste week worden afgerond. Helaas bleek de 12v naar 230 volt convertor kapot en die is mee terug gekomen. Gelukkig bleek het mogelijk om een aansluiting op de stroomkabel te realiseren, zodat de pomp het weer doet. Hierdoor zijn de kippen weer verzekerd van goede kwaliteit water uit onze eigen bron. Nadat de pomp was aangesloten bleek het ook noodzakelijk om de drinkwater installatie voor de kippen lekvrij te maken.

Uit de financiële verslagen bleek dat met name de Passievruchten een heel goed financieel resultaat opleverden. Ook de kippen doen het op zich prima, maar de kosten voor het kippenvoer zijn nog erg hoog. Op basis van deze bevindingen is besloten te gaan onderzoeken of de Passievruchten kunnen worden uitgebreid. Hiervoor is een grondverbeteringsprocedure nodig op een deel van de beschikbare grond. Daarnaast is het idee ontstaan het dierlijke eiwit in het kippenvoer wat op dit moment bestaat uit vismeel op termijn misschien te gaan vervangen door in eigen beheer te gaan produceren meelwormen. Hiervoor zal een proefproject worden opgestart, nadat in Nederland de haalbaarheid van dit idee getoetst is.

Zaterdag zijn we op een uitstapje geweest naar Jinja, de plaats van de bron van de Witte Nijl. De Nijl is de langste rivier ter wereld. Alhoewel dit niet onbetwist is. Daarnaast hebben we ook de watervallen bezocht. Tijdens deze tocht samen met Ebbay en Godfrey hebben we weer een aantal discussies gehad. Zo is besloten Mozes, een van de vrijwilligers die sinds enkele maanden op de boerderij woont, sinds hij door omstandigheden van school is gegaan, per 5 februari toe te voegen aan MCSI, zodat hij dit jaar zijn Secundary Certificate gaan behalen. Daarnaast hebben we besloten om een project uit te gaan werken om waterpompen te gaan realiseren in Uganda, ws in eerste instantie in het district Mukono. Naast dat we deze dag veel hebben gezien en enigszins hebben kunnen ontspannen is mij deze dag heel erg bijgebleven doordat de Ugandezen voor een groot gedeelte straatarm zijn, maar doordat zij leven van eigen grond, er niet ondervoed uitzien. Ook hebben zij altijd een lach, wat veel indruk op mij maakte. Schrijnend is het tekort aan goed water. Dit is van het grootste belang voor gezondheid en natuurlijk ook voor het verzorgen van de planten bij droogte.

Op zondag volgde de bestuursvergadering van MCSI, als agendapunten stond het MCSI voorop, dus er werd  gesproken over de financiële situatie van dit jaar. Vanuit Wezen van Uganda wordt dit komende jaar ongeveer de helft van de MCSI kinderen betaald door de sponsors. De andere helft wordt betaald vanuit een subsidie van ECO Uganda en de opbrengsten van de boerderij. De bedoeling is dat op termijn het MCSI zelf supporting wordt en niet meer afhankelijk is van giften vanuit Nederland. Voorlopig blijft de hulp echter nog hard nodig. Op dit moment gaan er 31 kinderen door MCSI gefinancierd naar school. Daar aan toegevoegd is Mozes, die geheel vanuit Nederland wordt ondersteund.

Alle Jan en Martin werkten op zondag het idee uit om waterpompen in Uganda te gaan realiseren. Het idee is om de boorinstallatie, een zogenaamde FloFlo, vanuit Nederland te gaan meenemen en voorfinancieren. De FloFlo is een in Nederland uitgevonden handmatig aangedreven boorinstallatie, gebaseerd op impuls percussie techniek. Er zijn al contacten gelegd om deze aan te schaffen. Bijdragen zijn van harte welkom, zoals altijd bij Wezen van Uganda komt gegarandeerd 100% van de bijdrage in Uganda terecht.

Het idee is dat de kosten voor het aanleggen van de waterpomp in  Uganda worden bijeen gebracht. Zo is het de bedoeling dat de gemeenschap waar de pomp wordt geplaatst, de eerste bijdrage doet door middel van een lage bijdrage per huishouden, maar door het grote aantal wordt dit toch een behoorlijk bedrag. Wellicht dat dit dan een aantal jaren kan worden gedaan. Daarnaast verwachten wij een bijdrage vanuit de overheid en vanuit sponsoring door de grote Ugandese bedrijven. Het streven is om in 2019 30 waterpompen te gaan realiseren. De winst van dit project gaat bijdragen aan MCSI.

De rest van de week stond in het kader van verdergaande besprekingen en bezoeken. Om het FloFlo project onder de aandacht te brengen werd gesproken met de District Vice Chairman of the  Mukono District, met de burgemeester van Mukono en vrijdag vlak voor we vertrokken met de Minister van Water en natuurlijk bronnen van Uganda. Allen waren enthousiast over het project en we hebben toezegging dat zij willen meewerken om het project te ondersteunen. Zo is toegezegd dat we de FloFlo zonder import belasting mogen importeren en dat we bij volgende bezoeken niet meer hoeven te betalen voor ons visum. Daarnaast werd ook contact gelegd met de Rotary Club. Abbey gaat zaterdag naar een meting, dan zijn wij alweer thuis.

Op donderdag werden wij uitgenodigd voor een bezoek aan Godfrey zijn huis, waar wij zijn family bezochten. Wij hebben zijn huis en boerderij bekeken. Daarna zijn we uitgenodigd om bij Abbey het diner te nuttigen. Hij had het gehele bestuur van MCSI uitgenodigd. Ook de secretaresse was aanwezig, met haar nieuwgeboren kindje.

Op vrijdag keerden wij huiswaarts, na een zeer vermoeiende en indrukwekkende reis. Ook is er een zeer tevreden gevoel. De reis was de moeite waard, de initiatieven die door Wezen van Uganda en dus door MCSI worden ondersteund zijn van belang en maken een verschil. Het is mooi te zien, dat MCSI in staat is om een gedeelte van de kinderen vanuit eigen middelen te financieren. De boerderij is een demonstratie boerderij voor de regio. We hopen dat de nieuwe projecten een succes worden, zodat MCSI steeds zelfstandiger en groter kan worden.

Hierbij willen wij alle sponsors bedanken voor het ondersteunen van de kinderen in de Mukono regio, die uw hulp hard nodig hebben. Afsluitend willen wij u erop wijzen dat 100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen. De reis en andere onkosten worden gefinancierd vanuit andere middelen.